اجرای مرحله دوم واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال در فریمان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مدیر شبکه بهداشت و درمان فریمان از اجرای مرحله دوم طرح واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال در شهرستان فریمان همزمان با دیگر شهرستانهای استان خراسان رضوی خبر داد

دکتر مصطفی جعفری در گفت و گو با وبدا اظهار داشت؛ مرحله دوم طرح ملی واکسیناسیون فلج اطفال از 21 لغایت 23 خرداد ماه برای کودکان کمتر از 5 سال  ایرانی ساکن در روستاهای سیاری و عشایری و همه کودکان کمتر از 5 سال غیرایرانی (ساکن در شهر و روستا) به صورت خانه به خانه توسط کارکنان بهداشتی در سطح شهرستان در حال انجام است.

دکتر جعفری با بیان اینکه مرحله اول واکسیناسیون فلج اطفال در اواسط اردیبهشت ماه سال جاری با پوشش کامل جمعیت هدف در سطح شهرستان اجرا شد خاطر نشان کرد: ۲۹۵ کودک ایرانی ساکن در روستاهای سیاری و عشایری و ۷۵ کودک غیر ایرانی زیر پنج سال ساکن در شهرها و روستاهای شهرستان در مرحله اول این طرح علیه بیماری فلج اطفال واکسینه شدند.