بازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد از بیمارستان حضرت زهرا(س) فریمان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حضور در بخش های مختلف بیمارستان ضمن عرض خداقوت به همکاران خط مقدم مبارزه با کرونا روند ارائه خدمات را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.

دکتر شاپور بدیعی که دکتر حسینی قائم مقام معاون درمان و سرپرست شبکه بهداشت و درمان فریمان وی را همراهی می کردند، با حضور در بخش بیماران بستری کووید-19 ضمن عرض خداقوت به پرسنل شاغل در این بخش با بررسی پرونده چند بیمار بستری روند اجرای پروتکل های درمانی و دارویی را در درمان بیماران مورد ارزیابی قرار داد و نکات و توصیه های راهبردی را در این خصوص بیان داشت.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تاکید بر رعایت کامل اصول کنترل عفونت در بخش های مختلف بیمارستانی بخصوص بخش بستری بیماران کووید-19 بر بالین چند بیمار حاضر و روند درمان این بیماران را بررسی نمود.

دکتر بدیعی در پایان در جلسه ای که با حضور سرپرست شبکه بهداشت و درمان فریمان و مسئولین بیمارستان تشکیل شد ضمن قدردانی از اقدامات خوب صورت گرفته روند ارائه خدمات در این بیمارستان را مطلوب ارزیابی کرد و درخواست کرد همچنان در جهت بهبود و ارتقاء ارائه خدمات به مردم فریمان تلاش نمایند.