درمانگاه تخصصی بیمارستان حضرت زهرا(س)

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

 

 
برنامه درمانگاه تخصصی بیمارستان امام خمینی (ره) فریمان
 
  آبانماه 1394  
 

کلینیک/ایام هفته

 

شنبه یکشنبه دوشنبه
سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه

جراحی

 

 

داخلی

 

 

زنان

 

 

اطفال

 

اعصاب و روان

 

 

مغز و اعصاب

 

           

سونوگرافی

 

 
پوست          

 

 
 

   حضور متخصص

    عدم حضور متخصص