درمانگاه تخصصی بیمارستان امام خمینی (ره) فریمان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

 
برنامه درمانگاه تخصصی بیمارستان امام خمینی (ره) فریمان
 
  آبانماه 1394  
 

کلینیک/ایام هفته


شنبه یکشنبه دوشنبه
سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه

جراحی


 

داخلی


 

زنان


 

اطفال


اعصاب و روان


 

مغز و اعصاب


           

سونوگرافی


 
پوست          


 
 

   حضور متخصص

    عدم حضور متخصص