شبکه بهداشت و درمان فریمان

دستورالعملها

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  دستورالعملهای حسابداری درآمد بیمارستان امام خمینی(ره) فریمان  
  1-پرداخت مبتنی بر عملکرد (طرح قاصدک)