شبکه بهداشت و درمان فریمان

ریاست بیمارستان حضرت زهرا(س) فریمان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  معاونت درمان شبکه و ریاست بیمارستان حضرت زهرا(س)
 
 
 
 
 دکتر مصطفی جعفری
پزشک متخصص بیهوشی
مدیر شبکه بهداشت و درمان فریمان و سرپرست بیمارستان حضرت زهرا(س)
 
 
 
 
 
 
 
تلفن تماس:34637011