معاون بهداشتی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
معاون بهداشتی شبکه و رییس مرکز بهداشت شهرستان فریمانمحمدرضا قهار
 
 
تحصيلات : فوق لیسانس آموزش بهداشت،ارتقاء سلامت
 


   
 

سوابق حرفه ای:

مدیر آموزش بهورزی شهرستان فریمان

کارشناس مسئول مبارزه با بیماریها

معاون مرکز بهداشت و جانشین معاون بهداشتی شهرستان فریمان

مسئول امور اداری شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریمان

معاون اجرایی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریمان


 

   
 

 

تلفن تماس :                    05134624603