بازدید رییس گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت دانشگاه از شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریمان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

  به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریمان،رییس گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت دانشگاه  با حضور در شهرستان فریمان از مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید اعتباری،مرکز تجمیعی واکسیناسیون و مرکز منتخب کووید_۱۹ شهر فریمان بازدید و روند ارائه خدمات در این مراکز را مورد بازدید و ارزیابی قرار داد.

دکتر اباصلتی در ادامه ضمن بازدید از واحد بهبود تغذیه مرکز بهداشت و بررسی شاخص های این واحد در جلسه ای که با حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان فریمان ،معاون بهداشتی شبکه و کارشناسان ستادی تشکیل شد ضمن قدردانی از فعالیت های انجام شده به بیان نکات و توصیه های کاربردی در راستای بهبود ارائه خدمات پرداخت.