بازدید روسای گروه باروری سالم و میانسالان و سالمندان مرکز بهداشت استان از مرکز بهداشت فریمان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

روسای گروه باروری سالم و میانسالان و سالمندان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حضور در شهرستان فریمان از ستاد مرکز بهداشت و مرکز منتخب کووید-19 بازدید کردند .

به گزارش وب دا دکتر محمد مهدی ایزد پناه رئیس گروه سلامت میانسالان و سالمندان به همراه دکتر سید حسن امامی رئیس گروه باروری سالم و جمعیت معاونت بهداشتی دانشگاه در بازدید از ستاد مرکز بهداشت شهرستان فریمان در نشستی که با حضور معاون بهداشتی شبکه و کارشناسان ستادی مرکز بهداشت تشکیل شد شرکت کردند و شاخص های جمعیتی و بهداشتی گروه های هدف از جمله واکسیناسیون و وضعیت رهگیری بیماران کرونایی و وضعیت طرح صیانت از جمعیت را مورد ارزیابی قرار دادند.

تیم نظارتی مرکز بهداشت استان در ادامه از مرکز منتخب کووید-19 شهر فریمان بازدید کردند و ضمن عرض خداقوت به همکاران حاضر در این مرکز روند ارائه خدمات در این مرکز را از نزدیک مورد بررسی  و ارزیابی قرار دادند.