اجرای مرحله نخست واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال در شهرستان فریمان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 


مدیر شبکه بهداشت و درمان فریمان از انجام مرحله نخست طرح واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال در این شهرستان خبر داد.

دکتر مصطفی جعفری اظهارکرد: این طرح طی روزهای 17 الی 19 اردیبهشت در راستای واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال کودکان کمتر از 5 سال  ایرانی ساکن در روستاهای سیاری و عشایری و غیرایرانی (ساکن در شهر و روستا) به صورت خانه به خانه توسط کارکنان بهداشت در سطح شهرستان انجام شد.

وی با بیان اینکه مرحله دوم واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال در اواسط خرداد ماه انجام خواهد شد خاطر نشان کرد: در این مرحله ۲۹۵ کودک ایرانی ساکن در روستاهای سیاری و عشایری و ۷۵ کودک غیر ایرانی زیر پنج سال در سطح شهرستان بر علیه بیماری فلج اطفال واکسینه شدند.