نشست مدیر شبکه با کارکنان اورژانس ۱۱۵

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دکتر جعفری در این جلسه با بیان اینکه همکاران اورژانس ۱۱۵ جزو اقشار زحمت کش و خط مقدم ارائه خدمات درمانی هستند، از زحمات این عزیزان تشکر و قدردانی کرد.

وی در ادامه افزود فرصت خدمت به مردم عنایتی است که خداوند به کارکنان حوزه سلامت عطا کرده است و می توان با ارائه خدمات مطلوب و بموقع شاکر آن بود.

مدیر شبکه بهداشت و درمان فریمان در ادامه ضمن شنیدن پیشنهادات و چالش های موجود در این حوزه به همکاران قول داد تا حد امکان پیگیر مطالبات،مشکلات و درخواست‌های آنها خواهد بود