بازدید مدیر شبکه از پانسیونهای پزشکان و پرستاران

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به گزارش روابط عمومی شبکه ،دکتر مصطفی جعفری مدیر شبکه روز سه شنبه مورخ 99/11/28 با حضور در درمانگاه امام خمینی (ره) ضمن بازدید از روند ارائه خدمات در پایگاه بهداشتی حضرت قائم (عج) و عرض خداقوت به همکاران شاغل در این پایگاه ،از پانسیون های پزشکان متخصص و پانسیون خواهران و برادران (مورد استفاده همکاران غیر بومی) بازدید کرد و از نزدیک در جریان کاستی ها و مشکلات همکاران قرار گرفت و در جهت رفع این مشکلات تا حد امکان و مقدورات قول مساعدت دادند.