واحد مشارکت مردمی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

واحد مشارکت مردمی

مسئول واحد : فاطمه کبوتری

  

فعالیتهای انجام شده در این واحد

  • شناسایی افراد علاقه مند و واجد شرایط جهت همکاری داوطلبانه با مرکز بهداشت در قالب داوطلبان سلامت و ارائه کارت داوطلبین سلامت برای آنها
  • برگزاری جلسات آموزشی جهت داوطلبان سلامت بصورت هفتگی در مراکز و ارتقاء دانش و فرهنگ سواد بهداشتی آنان و خانوارهای تحت پوشش از طریق انتقال آموزشهای فرا گرفته شده به خانوارهای تحت پوشش با محوریت هر خانه یک پایگاه سلامت
  • تشکیل کانون های سلامت محله
 
   

برنامه های اجرایی :

 

             برنامه داوطلبان سلامت شهری و روستایی و نحوه آموزش داوطلبان

         

             داوطلبان متخصص

           

             جلب مشارکتهای خیرین و واقفین           

 

             آموزش مهارت های عملی

         

              گزارشات

 

 
 

شرح وظایف 

 

 
 

آمار

 

 
   شماره تماس : 05134626111