شاخص های برنامه جامعه ایمن فریمان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

جامعه ایمن> شاخص ها
 
به دبیرخانه کمیته جامعه ایمن شهرستان فریمان خوش آمدید
safe community of fariman
 
 
به دبیرخانه کمیته جامعه ایمن شهرستان فریمان خوش آمدید
«تبدیل فریمان به شهری امن برای کار، تحصیل و زندگی»
 
 
شاخصهای ششگانه جامعه ایمن فریمان