راههاي ارتباطي با دانشگاه-شبكه بهداشت و درمان فريمان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

      

 
 
راههای ارتباطی با شبکه بهداشت و درمان فریمان
 

مدیر شبکه :05134624601

رئیس مرکز بهداشت : 05134624603

رئیس بیمارستان : 05134622713

روابط عمومی : 05134632202

پیامک انتقادات و پیشنهادات : 09398750380

حراست : 05134624606