واحد تغذیه مرکز بهداشت شهرستان فریمان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

واحد تغذیه


مسئول واحد : نگار پالاهنگ

 

فعالیتهای واحد :

  • تهیه و تدوین برنامه عملیاتی
  • اجرای طرح آهن یاری جهت مدارس راهنمایی و دبیرستان
  • اجرای برنامه پایش مهدهای کودک شهرستان ( کنترل وزن ، قد و جلسات آموزشی )
  • نظارت بر اجرای ید سنجی خانوارهای روستایی در طول سال
  • برگزاری جلسات مشاوره تغذیه صحیح با مادران باردار و کودکان زیر 8 سال دارای اختلال رشد توسط کارشناس تغذیه
   
 شماره تماس : 05134626111