علت تشکیل جامعه ايمن شهرستان فريمان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

جامعه ایمن شهرستان فریمان

((هدف از تشکیل جامعه ایمن در فریمان، دستیابی به  جامعه ای امن برای زندگی، تعلیم و تعلم، کار و فعالیت بدنی است))

ü      علت تشکیل جامعه ایمن:

  بررسی ها نشان داد که سوانح و حوادث به خصوص حوادث ترافیکی در شهرستان روبه افزایش است و  ملاحظه میزانهای مرگ و میر بخصوص مرگ و میر ناشی از حوادث حاکی از این بود که در فریمان دومین علت مرگ و میر  و اولین میزان بار بیماری سوانح و حوادث هستند که در این بین نقش سوانح و حوادث ترافیکی بسیار ملموس  بود  از یکسو  قابل پیشگیری بودن حوادث و از سوی دیگر نتایج قابل قبول ناشی از اجرای برنامه جامعه ایمن در دو شهرستان بردسکن و کاشمر و پتانیسیل های موجود در شهرستان از قبیل وجود مسئولین بومی و دلسوز بستر را برای اجرای برنامه جامعه ایمن در شهرستان فراهم آورد. لذا  در 23 شهریور 84 مصادف با سپتامبر 2005 اولین جلسه توجیهی مسئولین ادارات شهرستان با پیشنهاد و ریاست فرماندار وقت تشکیل گردید و پس از توجیه برنامه توسط ریاست جلسه مراحل کسب موافقت مسئولین دانشگاه انجام گردید.

ü     فرصتها:

1-      وجود نظام شبکه بهداشت و درمان کارامد در شهرستان که قالب مناسبی برای ارائه اقدامات آموزشی و پیشگیری سطح اولیه و اجرای برنامه جامعه ایمن در سطح شهرستان که امکان دسترسی به دورترین نقاط را فراهم می آورد می باشد که امتیازی برای اجرای جامعه ایمن در شهرستان به حساب می آید.

 

 

تعداد مرکز بهداشت شهرستان

تعداد بیمارستان

تعداد مراکز بهداشتی درمانی

تعداد تیم های سلامت مستقر در مراکز بهداشتی درمانی

تعداد پایگاههای بهداشتی مستقر در نقاط شهری

تعداد خانه های بهداشت

تعداد تیم های سیار ارائه خدمات بهداشتی درمانی

1

1

7

13

7

31

7

 

2-وجود مسئولین  ادارات علاقمند در خصوص جامعه ایمن در سطح شهرستان

3-فراهم آوردن امکان مداخله در زمینه پیشگیری از سوانح در کارخانجات و مراکز صنعتی با توجه به صنعتی بودن شهرستان

4-وجود الگوی مناسب  پیشگیری از حوادث در قالب جامعه ایمن که بعنوان الگویی مناسب برای پیشگیری از حوادث در دنیا مورد قبول سازمان جهانی بهداشت قرار دارد

ü     تهدید ها

1-وجود جاده ترانزیتی  پر رفت و آمد و پر مخاطره در مسیر شهرستان جهت دسترسی شهرستانهای شرقی و بخشی از کشور افغانستان به مرکز استان خراسان رضوی

1-      جابجایی برخی مسئولین شهرستانی در مقاطع زمانی مختلف

ü     گروه کاری

تصمیم گیری و تعیین خط مشی کمیته توسط تیمی شامل فرماندار شهرستان، مدیر شبکه، رئیس مرکز بهداشت، کارشناس مسئول مبارزه با بیماریها، کارشناسان مبارزه با بیماریها و تعدادی از کارشناسان ستادی مرکز بهداشت