اعضای کمیته جامعه ايمن شهرستان فريمان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

اعضاء کمیته جامعه ایمن شهرستان

اعضاء رسمی

اعضاء غیر رسمی

فرماندار شهرستان فریمان- رئیس کمیته جامعه ایمن

ریاست شورای حل اختلاف شهرستان فریمان

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریمان- دبیر کمیته جامعه ایمن

نماینده محترم مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی

رئیس درمانگاه تامین اجتماعی شعبه فریمان

ریاست شورای اسلامی شهر فریمان

ریاست اداره کار و امور اجتماعی شهرستان فریمان

مدیر عامل شهرک صنعتی کاویان

ریاست دادگستری شهرستان فریمان

مدیر عامل شهرک صنعتی مهتاب

ریاست اداره راه و ترابری شهرستان فریمان

ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فریمان

ریاست اداره مخابرات شهرستان فریمان

ریاست اداره گاز شهرستان فریمان

ریاست شرکت برق شهرستان فریمان

مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان فریمان

ریاست کمیته امداد شهرستان فریمان

ریاست اداره بهزیستی شهرستان فریمان

ریاست اداره جهاد کشاورزی شهرستان فریمان

ریاست شبکه دامپزشکی شهرستان فریمان

ریاست اداره نهضت سواد آموزی شهرستان فریمان

ریاست اداره تربیت بدنی شهرستان فریمان

رئیس بیمارستان امام خمینی شهرستان فریمان

رئیس مرکز بهداشت شهرستان فریمان

امام جمعه محترم شهرستان فریمان

فرماندهی انتظامی شهرستان فریمان

معاونت راهنمایی و رانندگی شهرستان فریمان

ریاست اداره آبفای شهری شهرستان فریمان

ریاست اداره آبفای روستایی شهرستان فریمان

ریاست اداره ثبت احوال شهرستان فریمان

ریاست دانشگاه پیام نور شهرستان فریمان

فرماندهی بسیج سپاه پاسداران

شهردار شهر فریمان

شهردار شهر فرهادگرد

شهردار شهر قلندرآباد

بخشدار بخش مرکزی شهرستان فریمان

بخشدار بخش مرکزی قلندرآباد