گالری عکس جامعه ایمن شهرستان فریمان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گالری تصاویر جامعه ایمن شهرستان فریمان

همایش پیوستن فریمان به جامعه ایمن جهانی-1389

سخنرانی امام جمعه محترم شهرستان 

 سخنرانی دکتر احتشام فر معاونت محترم بهداشتی دانشگاه
 سخنرانی خانم دکتر نوری مدیر شبکه فریمان
 سخنرانی دکتر هنریکسون نماینده جامعه ایمن جهانی

 

امضای تفاهم نامه

اعطای گواهینامه تعهد به فرماندار شهرستان

اعطای پرچم مخصوص

عکس یادگاری اعضای فعال کمیته

دکتر هنریکسون نماینده جامعه ایمن جهانی

 

جلسات کمیته جامعه ایمن شهرستان-1390

جلسات کمیته جامعه ایمن شهرستان-1391