اورژانس 115 شبکه بهداشت و درمان فریمان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

 

 

ناظر پایگاه ها : آقای محمد زحمتی

مراقبتهای طبی پیش بیمارستانی ازبالین بیمارشروع و دراورژانس بیمارستان ختم میشوند.

بیمارانی که مشمول خدمات پیش بیمارستانی میشوند :

       - بیماران ترومایی که دراثر یک سانحه مصدوم شده اند

      -   بیماران داخلی که در حالت اورژانس قراردارند

 

اورژانس 115 فریمان شامل 6 پایگاه  میباشد :

1-      2 پایگاه اورژانس 115 شهری در شهر فریمان

2-      پایگاه اورژانس 115 فرهادگرد

3-      پایگاه اورژانس 115 سنگ بست

4-      پایگاه اورژانس 115 نوروزآباد

5-     پایگاه اورژانس جاده ای شهید مطهری (محور فریمان-تربت جام)

 

اورژانس 115 فریمان دارای 6 دستگاه آمبولانس میباشد هرپایگاه یک دستگاه آمبولانس دارد .

 

کلیه تماسهای دریافتی 115 درپایگاه شهری میباشد که طبق آدرس اعلام شده ماموریت به نزدیکترین پایگاه ابلاغ میشود.

 

توصیه های مسئول 115 به مردم:

1-      هنگام تماس با115 خونسردی خودراحفظ نمایید.

2-      علائم بیمارو سوابق بیماریهای قبلی اش را گزارش دهید.

3-      آدرس دقیق و نام بیمارتان را گزارش دهید.

4-      از تماس با115 برای موارد غیر اورژانسی جدا خودداری نمایید.

5-      کلیه خدمات اورژانس 115 رایگان می باشد.

 

 

 
  شماره تماس :    0513429344