دفتر پرستاری

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  دفتر پرستاری  
  مسئول دفتر پرستاری : فاطمه قاسمی  
 

دفتر پرستاری مسئول رسیدگی به امورات جاری درمانی است.

در هر شیفت سوپروایزر بالینی در دفتر پرستاری حضوردارد که مسئول شیفت می باشد و نظارت بر کار پرسنل و پیگیری و رسیدگی امورات در شیفت را بعهده دارد.

 
 

کتابچه توجیهی دفتر پرستاری

 
 

اطلاعات بخشهای فعال بیمارستان

ردیف


نام بخش

تعداد تخت

سرپرستار

1


اورژانس

12

مهدی رمضانی

2


داخلی -جراحی

32

سعید وظیفه دوست

3


زایشگاه

2

الهام افخمی

4


اطفال وnicu

9

ملیحه جوادزاده

5


ccu

6

زهرا نورمحمدی

6


دیالیز

6

محبوبه وطن خواه

7


اتاق عمل

9

حسن مرتضوی

 

 
 

شماره تماس :05134621006