معرفی بیمارستان حضرت زهرا(س)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

بيمارستان حضرت زهرا(س) شهرستان فريمان

 

 

  ریاست بيمارستان:دکتر الناز صمدی صوفی
 مدیرداخلی : مریم لطفی
 مسئول دفتر پرستاري: وجیهه هوشیاران
 
 
 

نوع فعاليت: درماني

وضعيت فعاليت: فعال

سال بهره برداري: 1395

درجه ارزشيابي: درجه 1

تحت پوشش: دانشگاه علوم پزشكي مشهد

زير بنا : 85730 مترمربع

مساحت: 213156 مترمربع

تعداد تخت مصوب: 64 عدد

 
 

آدرس: فريمان –جاده فریمان به تربت جام بعد از پلیس راه.تلفن:05134637001-5

پست الكترونيكي: Farhosp . inf [at] mums.ac.ir

كد پستي: 36455 -93918

 

 

 
 

  

 

     بخش هاي بيمارستان

  ردیف نام بخش    
  1 اورژانس 12  
  2

داخلي –مردان

6  
  3 جراحي عمومي مردان 6  
  4 اطفال 8  
  5 نوزادان 5  
  6 CCU 4  
  7 جراحي عمومي زنان 6  
  8 جراحي زنان 3  
  9

زنان و مامايي

8  
  10 داخلي زنان 5  
  11 زايشگاه 8  
  12 دياليز 5  
  13

اتاق عمل

-----  
  14 NICU 2  
  15 icu 4  

 

 

بخشهاي پاراكلينيك 

  ردیف نام بخش  
  1 آزمايشگاه باليني  
  2 راديولوژي  
  3 سونوگرافي  
  4 آندوسكوپي  

 

بخشهاي پشتيباني

رديف

نام بخش

رديف

نام بخش

1

اموراداري

8

سردخانه

2

مدارك پزشكي و بايگاني

9

سلف سرويس

3

حسابداري

10

كتابخانه

4

تاسيسات

11

CSR

5

انبار دارويي و ملزومات

12

تلفنخانه

6

داروخانه

13

لنژري

7

نگهباني

14

واحد تغذيه

 

 بخش هاي درمانگاهي

رديف

نام بخش تخصصي

تعداد متخصص

1

درمانگاه تخصصي داخلي

              2     

2

درمانگاه تخصصي جراحي عمومي

2

3

درمانگاه تخصصي زنان

              1

4

درمانگاه تخصصي اطفال

              1

5

درمانگاه تخصصي چشم

              -

6

درمانگاه تخصصي روانپزشكي

1

7

درمانگاه تخصصي ارولوژی

              -

8

درمانگاه تخصصي سونوگرافي

1