ریاست بیمارستان حضرت زهرا(س) فریمان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  معاونت درمان شبکه و ریاست بیمارستان حضرت زهرا(س)
 
 


 دکتر الناز صمدی
پزشک متخصص داخلیتلفن تماس:34637011