شبکه بهداشت و درمان فریمان

واحد حسابداری بیمارستان حضرت زهرا(س)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

واحد حسابداری درآمد بیمارستان حضرت زهرا(س) فریمان

پرسنل واحد

مسئول واحد: مجید جهاندیده 

مدرك تحصيلي: كارشناس حسابداري

مسئول درآمد: مجید جهاندیده 

مدرك تحصيلي: كارشناس حسابداري

مسئول رسيدگي به اسناد بستری: محسن پورحسن

مدرك تحصيلي:  کارشناس حسابداری

مسئول رسيدگي به اسناد سرپایی : ملیحه حسین نژاد

مدرك تحصيلي: کارشناس حسابداری

متصدی ترخیص: سمانه بال واسه

مدرك تحصيلي: کارشناس حسابداری

------------

مجید غفوری کارشناس حسابداری


معرفی واحد

حسابداری درآمد در یک تعریف کلی عبارت است از : درآمد بیمارستان اعم از بستری و سرپائی در قالب عادی ، درمانگاه تخصصی ، کنترل و نظارت بر کل پرونده های بستری و سرپائی عادی و تحت نظر ، كنترل داروهاي مصرفي و اقدامات پاراكلينيكي و محاسبه پرونده بر اساس پرداختي بيمه و ارسال به موقع اسناد به سازمانهاي بيمه گر و همچنین پیگیری وصول کلیه مطالبات از سازمانهای بیمه گر و متفرقه

مسئوليت و اهداف كلي واحد درآمد  

  • كاهش كسورات
  • ارسال بموقع صورتحساب به سازمانهاي بيمه گر
  • دريافت وجه از سازمانهای بیمه گر

اهميت و وظایف واحد درآمد بيمارستان 

براساس طرح خودگرداني بيمارستانها ، تامين كليه هزينه هاي بيمارستانها و مراكز آموزشي – درماني و غير از حقوق پرسنل رسمي و پيماني از محل درآمد اختصاصي آنهاست كه اين امر ضرورت توجه به مديريت مالي و اتكا اين واحدها به درآمد اختصاصي هر دو را حكايت ميكند . مديريت اين مراكز چاره اي جز اتحاد تدابيري در جهت افزايش درآمد و كاهش هزينه ندارند بخش اعظمي از درآمدهاي اختصاصي واحدها از طريق عقد قرارداد با سازمان هاي بیمه و ارائه خدمات درماني و افراد بيمه شده آنها تامين ميگردد كه اعم وظايف اين واحد بشرح ذیل می باشد :

1) تحویل پرونده های بیماران بستری و سرپایی از بخش های درمانی

2) چک و کنترل پرونده های بیماران بستری و رفع نواقص آن

3) محاسبه و كنترل دارو و اقدامات پاراكلينيكي

4) محاسبه ریالی پرونده بیماران بر اساس اقلام مورد قبول بيمه

5) تحویل پرونده های بستری جهت رسيدگي به كارشناسان بيمه

6) تفکیک پرونده های دریافتی طبق ضوابط بيمه و مرتب سازي آن

7) ارسال کامل ليست و پرونده هاي مالي بیماران پس از انجام عملیات حسابداری به سازمانهاي بيمه گر طرف قرارداد.

8) محاسبه و ثبت پرونده های حوادث ترافیکی در سامانه مربوطه و ارسال رونوشت اسناد به معاونت درمان

9) بايگاني سيستمي کلیه پروندها (بستری بیمه ای ، آزاد)

10) بايگاني رسيدها و ليست بيماران ارسالي جهت پيگيري وصول از سازمانهاي بيمه گر

11) كنترل نهايي و مالي پرونده ها

12) تحويل پرونده ها به بايگاني مدارك پزشكي

13) تهیه و تنظیم اسناد کارانه پزشکان و پرسنل شاغل در بیمارستان و تحویل به امور مالی جهت پرداخت

14) نظارت بر نحوه اعمال تعرفه های مصوب دولت  و اجرای بخشنامه ها و دستورالعملهای طرح تحول نظام سلامت

 
   تلفن:05134637001-5داخلی: