شبکه بهداشت و درمان فریمان

رابطین آموزش

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

رابطین آموزشی

نام بخش

نام و نام خانوادگی

115

حمیدرضا پهلوان

اورژانس

نرگس شاملو

رادیولوژی

مریم غلامزاده

NICU

آسیه شمس

CCU

زهرا گریز

داخلی جراحی زنان و مردان

فاطمه عبدلاهی

دیالیز

محبوبه وطنخواه

اتاق عمل

زهرا ناصری

آزمایشگاه

علی جوان دوست

مدارک پزشکی

زهرا رستمی

نیروهای تبصره یک و کادر اداری

ملیحه حسین نژاد

زایشگاه

الهام افخمی