شبکه بهداشت و درمان فریمان

واحد اطلاعات سلامت الکترونیکی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

واحد اطلاعات سلامت الکترونیکی


مسئول واحد: محمدجاویدی

 

 

شماره تلفن واحد:05134637001    داخلی:114