شبکه بهداشت و درمان فریمان

انبار دارویی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

واحد انبار داروئی

 

مسئول انبار دارویی: آقای حسین کرمانی

معرفی واحد: انبار داروئی در بیمارستان امام خمینی (ره)  مسئولیت تامین، نگهداری مناسب داروهای مورد نیاز بیمارستان و مراکز بهداشت شهرستان را بر عهده دارد. انبار داروئی زیرواحد امور دارویی ستاد شبکه بهداشت و درمان فریمان می باشد.

فعالیت های واحد انبار داروئی:

1-بررسی مصرفی داروهای مورد نیاز بیمارستان در دو بخش بستری و سرپایی و تخمین داروهای مورد نیاز جهت خرید

2-خرید داروهای مورد از شرکت های دارویی

3-ثبت فاکتور داروهای خریداری شده در نظام نوین مالی دانشگاه

4- تحویل داروهای درخواستی داروخانه

5-تهیه و خرید داروهای مراکز بهداشت شهرستان

6-توزیع داروی خانه بهداشت ها به صورت فصلی

7-کنترل تاریخ انقضا و شرایط نگهداری داروها در انبار دارویی

 
  شماره تماس :05134621002