شبکه بهداشت و درمان فریمان

واحد مدیریت اطلاعات سلامت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

 

واحد مدیریت اطلاعات سلامت (مدارک پزشکی )بیمارستان امام خمینی (ره) فریمان

 

مسئول واحد :   فائزه اژدری – کارشناس آمار و مدارک پزشکی

کارشناس واحد : مهین نوبخت   

کارشناس واحد : مائده بهادری 

متصدی بایگانی : محمد کریمی فر

 

خلاصه فعالیت های واحد :

1-      درست کردن پرونده های خام بستری و سرپایی

2-     تشکیل پرونده بستری و سرپایی و ثبت در برنامه HIS و پرینت سربرگها

3-   تنظیم و مرتب کردن اوراق پرونده ها طبق استاندارد قبل از بایگانی

4-   تحویل پرونده از حسابداری و ثبت در نرم افزار مدارک پزشکی

5-   کنترل کمی و کیفی پرونده و رفع نقص آنها ( عودت به اشخاص و واحدهای مربوطه جهت رفع نقص و تکمیل نهایی)

6-    کدگذاری بیماریها ، اقدامات جراحی و علل خارجی با استفاده از کتب ICD-10 و جلد سوم ICD9-CM

7-   ثبت کامل نقایص و کدهای پرونده در نرم افزار مدارک پزشکی

8-   پوشه گذاری پرونده ها و فایل در بایگانی

9-    پاسخگویی به مکاتبات و نامه های مراجع قانونی و ذیصلاح (ارباب رجوعان) : بازیابی پرونده و کپی اوراق لازم و تنظیم جوابیه نامه در پاکت مهر و موم شده

10-  پاسخگویی به مکاتبات اداری و آماری

11-   تهیه آمار کلینیکی و پاراکلینیکی ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه و سالانه به صورت مقایسه ای

12-  رسم جداول و نمودارهای گوناگون آماری و تهیه آمارهای درخواستی مسئولین

13-ثبت آمار در برنامه فرابر داده هاو سامانه آواب

 14-   ثبت اطلاعات پرونده مصدومین ترافیکی در سامانه مربوطه

 

 
     
 

راهنمای خدمات مشتریان :

 
  1-      چگونگی تشکیل پرونده بستری

2-     چگونگی تشکیل پرونده سرپایی

3-   چگونگی پاسخ و جوابگویی مکاتبات قانونی و اداری

 

 
   مکاتبات اداری

 

 
 

این مکاتبات شامل :

1-     پاسخگویی به کلیه ارباب رجوعان مدارک پزشکی که درخواست کپی  از مدارک پرونده بیمار رادارند. انواع  درخواستها عبارتند از : جهت ادامه درمان بیمار – پزشکی قانونی – سازمانهای بیمه تکمیلی – بنیاد شهید و امور ایثارگران – بیمه مدرسه – استعلاجی و استراحت پزشکی و....

2-     پاسخگویی به نامه ها یی که از سوی سازمانهای دیگر ، اصل پرونده یا تصویر آن را درخواست می نمایند. ازجمله : سازمان نظام پزشکی – سازمان بیمه تامین اجتماعی – مرکز بهداشت و ...

3-     ارائه پرونده به مسئولین بخشها و پزشکان بیماران در داخل بیمارستان جهت مشاهده سابقه قبلی بیمار

4-     ارائه پرونده به واحدهای حسابداری و مالی جهت رفع نقصهای مالی

 

 
     
 


شماره تماس واحد : 05134637001 داخلی:141