واحد مدیریت اطلاعات سلامت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

 

واحد مدیریت اطلاعات سلامت (مدارک پزشکی )بیمارستان امام خمینی (ره) فریمان

 

مسئول واحد :   فائزه اژدری – کارشناس آمار و مدارک پزشکی

کارشناس واحد : مهین نوبخت   

کارشناس واحد : مائده بهادری 

متصدی بایگانی : محمد کریمی فر

 

خلاصه فعالیت های واحد :

1-      درست کردن پرونده های خام بستری و سرپایی

2-     تشکیل پرونده بستری و سرپایی و ثبت در برنامه HIS و پرینت سربرگها

3-   تنظیم و مرتب کردن اوراق پرونده ها طبق استاندارد قبل از بایگانی

4-   تحویل پرونده از حسابداری و ثبت در نرم افزار مدارک پزشکی

5-   کنترل کمی و کیفی پرونده و رفع نقص آنها ( عودت به اشخاص و واحدهای مربوطه جهت رفع نقص و تکمیل نهایی)

6-    کدگذاری بیماریها ، اقدامات جراحی و علل خارجی با استفاده از کتب ICD-10 و جلد سوم ICD9-CM

7-   ثبت کامل نقایص و کدهای پرونده در نرم افزار مدارک پزشکی

8-   پوشه گذاری پرونده ها و فایل در بایگانی

9-    پاسخگویی به مکاتبات و نامه های مراجع قانونی و ذیصلاح (ارباب رجوعان) : بازیابی پرونده و کپی اوراق لازم و تنظیم جوابیه نامه در پاکت مهر و موم شده

10-  پاسخگویی به مکاتبات اداری و آماری

11-   تهیه آمار کلینیکی و پاراکلینیکی ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه و سالانه به صورت مقایسه ای

12-  رسم جداول و نمودارهای گوناگون آماری و تهیه آمارهای درخواستی مسئولین

13-ثبت آمار در برنامه فرابر داده هاو سامانه آواب

 14-   ثبت اطلاعات پرونده مصدومین ترافیکی در سامانه مربوطه

 

 
     
 

راهنمای خدمات مشتریان :

 
  1-      چگونگی تشکیل پرونده بستری

2-     چگونگی تشکیل پرونده سرپایی

3-   چگونگی پاسخ و جوابگویی مکاتبات قانونی و اداری

 

 
   مکاتبات اداری

 

 
 

این مکاتبات شامل :

1-     پاسخگویی به کلیه ارباب رجوعان مدارک پزشکی که درخواست کپی  از مدارک پرونده بیمار رادارند. انواع  درخواستها عبارتند از : جهت ادامه درمان بیمار – پزشکی قانونی – سازمانهای بیمه تکمیلی – بنیاد شهید و امور ایثارگران – بیمه مدرسه – استعلاجی و استراحت پزشکی و....

2-     پاسخگویی به نامه ها یی که از سوی سازمانهای دیگر ، اصل پرونده یا تصویر آن را درخواست می نمایند. ازجمله : سازمان نظام پزشکی – سازمان بیمه تامین اجتماعی – مرکز بهداشت و ...

3-     ارائه پرونده به مسئولین بخشها و پزشکان بیماران در داخل بیمارستان جهت مشاهده سابقه قبلی بیمار

4-     ارائه پرونده به واحدهای حسابداری و مالی جهت رفع نقصهای مالی

 

 
     
 


شماره تماس واحد : 05134637001 داخلی:141