شبکه بهداشت و درمان فریمان

بخش اطفال و نوزادان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

 بخش اطفال و نوزادان

مسئول بخش : زهرا گریز

رسالت بخش اطفال و نوزادان

مرکز درمانی بخش اطفال و نوزادان بیمارستان حضرت زهرا(س) به عنوان تنها مرکز ارایه دهنده خدمات تخصصی به کودکان و نوزادان با استفاده از متخصصین اطفال و تیم پرستاری کارامد با توان کارایی خوب رسالت خود میداند که در جهت ارتقای سلامت کودکان و نوزادان شهر و روستاهای اطراف از طریق ارایه خدمات درمانی مطلوب و با کیفیت گام بردارد.

هدف بخش اطفال و نوزادان:

1-ارتقای سطح سلامت کودک و نوزاد

2-ارتقای ترویج تغذیه با شیر مادر

شناسنامه بخش اطفال و نوزادان :

بخش اطفال و نوزادان دارای 7تخت اطفال...4تخت NICU...سه تخت نوزادان میباشد.

آمارنیروی انسانی:

پزشکان متخصص:خانم دکتر ابویسانی و خانم دکتر کاظمی

پرستاران بخش :

1نفر سرپرستار....3نفر پیمانی...2نفر تبصره ای.....2نفر طرحی....

خدمات بخش:

1نفر...

شرح وظایف سر پرستار

الف:جمع آوری اطلاعات و برنامه ریزی

1-    کسب خط مشی و دستورالعملهای لازم از سرپرست مربوطه

2-   بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت 

3-  تعیین خط مشی جهت واحد مربوطه در راستای اهداف کلی سازمان

4-   برنامه ریزی در جهت اجرای استانداردهای مراقبتی

5-   تنظیم برنامه کار کارکنان تحت نظارت در شیفتهای مختلف

6-   تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت(تقسیم کار )

7-  برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار /مددجو در هر شیفت بر بالین بیمار

8-  برنامه ریزی جهت  آگاه سازی کارکنان جدید الورود به مقررات اداری ، استانداردهای مراقبتی و شناخت کامل نسبت واحد از نظر محیط فیزیکی ، وسایل و تجهیزات واحد در هر شیفت کاری

9-   برنامه ریزی جهت آموزش به مددجویان /بیماران ، خانواده و ...(مراقبت از خود و توانبخشی و... )

10- پیش بینی نیازهای واحد مربوطه از نظر امکانات ، تجهیزات موجود و لوازم مصرفی و پیگیری جهت تامین آن

11- برنامه ریزی جهت حفظ و نگهداری و تحویل تجهیزات واحد در هر شیفت کاری

12- برنامه ریزی جهت کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده در بخش در هر شیفت

ب : سازماندهی

13- تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکلات واحد مربوطه (کارکنان ، مددجویان ، بیماران و ... ) َ

14-برقراری امنیت شغلی در جهت ایجاد فضای مناسب به منظور ارتقای سطح خدمات ارائه شده

15-توجه به نیازهای کارکنان، ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی

16-برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها

17-انجام مراقبتهای پرستاری در مواقع اورژانس

18-ایجاد هماهنگی و همکاری بین کادر پرستاری و سایر واحدها

19- شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان،مددجویان/بیماران و پیشنهاد جهت بهبود وضعیت

20-همراهی با پزشک به هنگام ویزیت بیماران و ارائه گزارش لازم

21- ثبت و گزارش کلیه امور واحد مربوطه به مسئولین ذیربط (شامل درخواستها، وقایع مترقبه و حوادث ، کمبودها و نقایص، نیازها و ... )

22- مشارکت و همکاری در برنامه های آموزشی ضمن خدمت ، بازآموزی و ... کارکنان

23- مشارکت و همکاری در پژوهش ها و تحقیقات کاربردی پرستاری

24- برپایی کنفرانس های داخلی جهت افزایش سطح دانش و مهارت حرفه ای پرستاران

25-تکمیل فرم ارزشیابی مصوبه کارکنان پرستاری واحد پرستاران

ج : هدایت و رهبری ، کنترل و نظام ارزشیابی

26-کنترل حضور و غیاب پرسنل پرستاری واحد مربوطه

27-ارشیابی مستمر و خدمات ارائه شده توسط کادر پرستاری از طریق : بررسی رضایتمندی مددجویان ، بیماران ، همکاری و ... مشاهده / چک لیست و ....

27-ارشیابی اثر بخشی آموزشهای داده شده به کارکنان ، مددجویان ، بیماران ، خانواده دانشجویان و ...

28-انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق

علاوه بر وظايف عمومي، وظايف تخصصي پرستار در بخش هاي نوزادان و كودكان با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو و مبتني بر فرايند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي به شرح زير مي باشد:

شرح وظايف اختصاصي پرستار نوزادان

1- پذيرش نوزاد

2- تحويل مدارك مددجو

3- برقراري ارتباط مناسب با نوزاد و خانواده

4-  بررسي و ارزيابي وضعيت سلامت نوزاد و گزارش موارد غيرطبيعي معيارهاي استاندارد سلامت

5- انجام مراقبت هاي پرستاري تخصصي از نوزاد نارس

6- اجراي استانداردهاي مراقبت هاي جداسازي به روش مستقيم و غيرمستقيم

7- برقراري محيط ايمن و آرام به منظور پيشگيري از تحريكات عصبي

8- ارائه مراقبت هاي ويژه به نوزادان تحت درمان با فتوتراپي، پيشگيري از عوارض آن در نوزاد

9- انجام مراقبت هاي قبل، حين و پس از فتوتراپي و پيشگيري از عوارض احتمالي نمونه گيري شرياني، وريدي و ساير ترشحات بدن نوزاد با مسئوليت پزشك

10- گزارش و ثبت حجم خون گرفته شده جهت آزمايشات مكرر به منظور پيشگيري از كم خوني احتمالي نوزاد

11- انجام تدابير پرستاري لازم به منظور حفظ و تثبيت درجه حرارت نوزاد جهت پيشگيري از هيپوترمي/ هيپرترمي

12- كنترل جذب و دفع به طور دقيق

13- اكسيژن درماني و پيشگيري از عوارض آن

14- بررسي و ارزيابي وضعيت درد در نوزاد و استفاده از روش هاي كنترل درد

15- مشاوره و آموزش به خانواده در مورد نحوه مراقبت بهداشتي از نوزاد

16- مشاوره و آموزش در زمينه چگونگي شروع تغذيه با شير مادر و تغذيه تكميلي و از شير گرفتن

17- بكارگيري اصول صحيح مراقبت هاي پرستاري در زمينه مسائل و مشكلات شايع دوران نوزادي و شير خوارگي ( مراقبت از بند ناف،‌ ورم ملتحمه، Diaper Rash و ساير موارد )

18- انجام مراقبت هاي لازم قبل، حين و پس از تعويض خون

19- اجراي دارو درماني با توجه به ميزان داروي تجويز شده

20- مشاوره و آموزش مراقبت از نوزاد در منزل شامل واكسيناسيون، بهداشت جسمي، تغذيه، خواب و استراحت و ساير موارد

21- آموزش در زمينه پيشگيري از بارداري هاي پي در پي

22- پيگيري وضعيت نوزاد بي سرپرست و همكاري در ارجاع مناسب آنان

23- هماهنگي و همكاري با مسئولين مربوطه مركز به منظور ساماندهي نوزادان بي سرپرست

24- ثبت كليه موارد فوق الذكر

شرح وظايف تخصصي پرستاري كودكان

1- برقراري ارتباط مناسب با كودك و خانواده براساس رشد و تكامل كودك

2- بررسي و ارزيابي وضعيت سلامت كودك و گزارش موارد غيرطبيعي و انحراف معيارهاي استاندارد سلامت

3- بررسي و ارزيابي وضعيت رشد و تكامل و انجام تدابير متناسب با سن كودك

4- تشخيص و ارزيابي كودكان در معرض خطر و اقدامات مراقبتي ويژه از نظر تغييرات علايم حياتي، تغييرات سطح هوشياري و ديسترس تنفسي و ساير موارد

5- مشاوره و آموزش به خانواده، در مورد مراقبت از كودك با توجه به مراحل رشد و تكامل و مبتني بر موازين بهداشت فردي

6- ايجاد تلاش و پي گيري براي برنامه ريزي و اجراي تدابير پرستاري به منظور حفاظت كودك از صدمه ناشي از حوادث و خطرات جسمي در زمان بستري از قبيل آسپيراسيون، سقوط، سوختگي، مسموميت، برق گرفتگي و ساير موارد

7- برقراري محيطي، شاد و مناسب براي كودك براساس مراحل رشد و تكامل كودك

8- برقراري زمينه مناسب جهت بازي با تاكيد بر ضرورت وجود اتاق بازي در كليه بخش هاي كودكان به منظور استمرار رشد و تكامل و كاهش اضطراب كودك

9- كنترل جذب و دفع ( كمي و كيفي ) و پيشگيري از كم آبي و يا دريافت اضافي مايعات در كودكاني كه مايع وريدي دريافت مي دارند.

10- برقراري تعامل و حمايت روحي و رواني از كودك به منظور كاهش درد و اضطراب

11- مشاوره و آموزش به والدين جهت تغذيه با شير مادر براي نوزادان و كودكان زير 2 سال

12- هماهنگي جهت تغذيه كودك مناسب با سن و تشخيص مددجوي و آموزش آن به والدين

13- ارزيابي وضعيت سلامت و بهداشت دهان و دندان در كودك، آموزش به والدين و ارجاع كودك در صورت لزوم

14- ارزيابي وضعيت سلامت رواني كودك و خانواده و اطلاع به پزشك و در صورت نياز انجام مشاوره هاي ضروري

15- حمايت رواني از كودك و والدين در حد امكان جهت پيشگيري از محروميت هاي عاطفي آن

16- برگزاري شرايط و امكانات حضور و اقامت يكي از والدين در كنار كودك ( با توجه به امكانات)

17- رعايت اصول و اعتقادات صحيح والدين و كودك و احترام به آن در انجام مراقبت ها از كودك

18- بررسي و شناسايي موارد كودك آزاري و غفلت از مراقبت از كودك و گزارش به پزشك

19- كنترل برنامه واكسيناسيون و رسم نمودار سلامتي كودك

20- هماهنگي و همكاري با مسئولان جهت كمك به تحصيل كودك با بستري طولاني

21- در صورت نياز هماهنگي، همكاري، پيگيري و ارجاع كودك به مراكز حمايتي و توانبخشي

22- ثبت و كليه موارد فوق الذكر

 
   شماره تماس : 05134621001 داخلی 230