شبکه بهداشت و درمان فریمان

مطالب آموزشی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  مطالب آموزشی  
  اصطلاحات تخصصی رادیولوژی  
  ارجاع نمونه  
  استاندارد برنامه ريزي و طراحي بيمارستان ايمن- بخش اورژانس  
  دستورالعمل جمع‌آوری نمونه خون وریدی و مویرگی  
  راهنمای نمونه گیری  
  منشورحقوق  مراجعين به ازمايشگاه تشخيص پزشكي  
  ویروس نقص ایمنی انسان1