شبکه بهداشت و درمان فریمان

معاون بهداشتی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
معاون بهداشتی شبکه و سرپرست مرکز بهداشت شهرستان فریمان
 
 
 
 
مهندس محمد هدایت آبادی
 
 
تحصيلات : مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای
 

 
   
 

سوابق حرفه ای:

مدیر آموزش بهورزی شهرستان فریمان

کارشناس مسئول واحد هماهنگی و توسعه شبکه مرکز بهداشت شهرستان فریمان

مسئول واحد آمار مرکز بهداشت شهرستان فریمان

مسئول واحد بهداشت و روان مرکز بهداشت شهرستان فریمان

مسئول واحد بهداشت دهان و دندان مرکز بهداشت شهرستان فریمان

مسئول برنامه تحول نظام سلامت شهر فریمان

 

 

   
 

 

تلفن تماس :                    05134624603