امور اداری شبکه بهداشت و درمان فریمان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

امور اداری شبکه بهداشت و درمان فریمان

 
 
مسئول واحد : مهدی گله دار
 
 

 

1-مهمترین فعالیت­های صورت گرفته در حوزه خیرین سلامت از شروع فعالیت رسمی مجمع خیرین سلامت در شهرستان (سال 92)

 

 عنوان فعالیت و پروژه

 نام موسسه خیریه و یا افراد خیر

 مبالغ ریالی مشارکت

 زمان افتتاح پروژه

سال

مشارکت در تجهیز 4 باب پانسیون پزشک

دکتر حسینعلی صیرفی

7 میلیون و پانصد هزار تومان

-

92

خرید تجهیزات اورزانس 115

هاشم نجاتی-مجتبی مطهری

3 میلیون تومان

-

92

کمکهای عمرانی و متفرقه

شوراهای اسلامی شهر و روستا

25 میلیون تومان

-

92 و 93

مشارکت در احداث خانه بهداشت چنار

دکتر محمود ملک فخرا

23 میلیون تومان

هفته دولت 93

92-93

مشارکت در احداث خانه بهداشت زرکک

دکتر محمود ملک فخرا

23 میلیون تومان

دهه فجر 93

92-93

مشارکت در احداث پایگاه شهری سفید سنگ

عباس آقا علی

45میلیون تومان

دهه فجر 93

92-93

احدااث آزمایشگاه 70 متری در قلندرآباد

حسینعلی آقایی

42 میلیون تومان

دهه فجر 93

93

 
     
 

 

2- مهمترین اقدامات انجام شده از محل برنامه بهبود استاندارد برنامه پزشک خانواده مرکز بهداشت شهرستان فریمان

 

ردیف

عنوان فعالیت

مبلغ

اقدام

1

تجهیز 6 باب پانسیون پزشک

72 میلیون تومان

تکمیل تجهیزات پانسیون

2

بهبود استاندارد مراکز و خانه های بهداشت 3 مرحله

155  میلیون تومان

ایزوگام –نقاشی-تابلو مراکز و واحد ها-تجهیزات اداری-تعمیرات پانسیون ها –راه اندازی پانسیون دوم سفید سنگ و..

3

خرید تجهیزات حاشیه شهر

144 میلیون تومان

تجهیزات

4

عمرانی از محل دارو

150 میلیون تومان

اضافه نمودن دوباب پانسیون در فرهادگرد-بهسازی مراکز قلندرآباد –اعتباری و سنگ بست

       

5

احداث دو باب پانسیون

64 میلیون تومان

تبدیل خانه بهداشت به پانسیون در زرکک

 در مجموع از شروع برنامه تاکنون از شاخص ترین اقدامات انجام شده میتوان به احداث و تکمیل بنا پانسیون پزشک در مراکز سفید سنگ –زرکک-فرهادگرد- سنگ بست و مرکز معین اشاره نمود .

 
     
 

 

3- مهمترین اقدامات هتلینگ در بیمارستان شهرستان

 

اعتبارات اختصاصی هتلینگ

مرحله

مبلغ

درصد جذب

اقدامات

اول

000/000/941

100

نقاشی-تعویض پرده-روشنایی-دیوارپوش-سقف کاذب -کانال کشی-تعویض درب راهروها-یخچال

دوم

000/000/885

100 تا  تاریخ بیستم تیر ماه

تعویض دربهای چوبی-ادامه دیوارپوش-اصلاح رمپ –دستگیره کمکی –اکزوز فن-و....

سوم

000/000/435/2

اولویت بندی انجام شده و برنامه با مدیریت فنی هماهنگ شده است