شبکه بهداشت و درمان فریمان

ضوابط و دستورالعملهای روابط عمومی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  ضوابط و دستورالعملهای روابط عمومی  
  نصب تراکت روی برد  
   مصاحبه با رسانه ها