واحد روابط عمومی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

روابط عمومی

 
 

مسئول واحد : سید جلیل موسوی

 
 

اشاره به برخی فعالیتهای واحد :

 
 

تهیه عکس و اسلاید وفیلم از فعالیتهای حوزه مربوطه و ایجاد آرشیو سمعی بصری

همکاری ونظارت برفضاسازی تبلیغاتی در حوزه فعالیت

بزرگداشت مناسبتهای ملی مذهبی وسازمانی

انعکاس نظرات مدیر ارشد واحد در خصوص عملکرد روابط عمومی

استقرار روابط عمومی الکترونیک

انعکاس اخباررویدادهای مهم حوزه فعالیت به روابط عمومی دانشگاه به منظور انعکاس در پایگاه خبری دانشگاه ، رسانه های جمعی

فراهم کردن امکانات لازم برای راهنمایی ارباب رجوع و نظارت بر واحدهای راهنمای مراجعان.......


 

 
  شماره تماس : 05134632202