شبکه بهداشت و درمان فریمان

مدیر شبکه بهداشت و درمان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

 مدیر شبکه بهداشت و درمان فریمان

 

   
 

     

           دکتر مصطفی جعفری

       تحصیلات:متخصص بیهوشی

   
                                                                   
   
                                                                 
   
                                                                   
 

سوابق حرفه ای :

1-   مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریمان 99/11/21

 

2-گذراندن دوره تخصص بیهوشی 1395

 

3-   مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریمان 94/6/16 الی 95/7/1

 

4-   معاون درمان دانشکده علوم پزشکی تربت جام 1393

 

5-  مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان باخرز1389

 

6-   معاون درمان و رئیس بیمارستان سجادیه تربت جام 1386

 

7-  جانشین معاون بهداشتی و مسئول برنامه پزشک خانواده شهرستان تربت جام 1385

 

8-   سرپرست مرکز بهداشتی درمانی خیرآباد تربت جام 1382

 

 

 


 

   
 

تلفن تماس : 05134624601

                  05134624602