مدیر شبکه بهداشت و درمان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

 مدیرشبکه بهداشت و درمان فریمان


   
 

    

                    دکتر محمدعلی پاینده

                 تحصیلات:پزشک عمومی

   
                                                                   
   
                                                                 
   
                                                                   
 

سوابق حرفه ای :

1-    مدیر شبکه بهداشت و درمان فریمان

 

2-   معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت تربت جام

 

3-  مدیر شبکه بهداشت و درمان طبس

 

4-   عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی تربت جام 92-88

 

5-   مدرس هنرستان بهیاری تربت جام زیر نظر دانشکده پرستاری و شبکه بهداشت و درمان تربت جام 89-84

 

6-   مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام 86

 

7-   سرپرست مرکز خدمات جامع سلامت رضا شهر 95-92

 

8-  سرپرست مرکز بهداشتی درمانی شهرک لشکر 92-90

 

9-   سرپرست مرکز بهداشتی درمانی روستایی کاریز نو ( تربت جام ) 84-83

 

 

 


 

   
 

تلفن تماس : 05134624601

                  05134624602