شبکه بهداشت و درمان فریمان

نظارت بر دارو

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

واحد نظارت بر دارو شبکه بهداشت و درمان فریمان

 

   
 

 

   
 

 

مسئول واحد:دکتر دینا مرید احمدی

 

فعالیت های این واحد در سه شاخه دسته بندی می گردد:

 

            
امور دارویی

 معاونت غذا و دارو :

بازرسی از  فعالیت داروخانه های سطح شهرستان،  نظارت بر تاسیس و ضوابط اداره داروخانه ها-برخورد با تخلفات دارویی و شکایات

 معاونت بهداشتی :

تامین داروهای مراکز و خانه های بهداشت شهرستان و نظارت بر فعالیت دارویی داروخانه های مراکز بهداشت

 معاونت درمان :

تامین داروهای موردنیاز داروخانه بیمارستان حضرت زهرا(س) فریمان و نظارت بر چگونگی مصرف دارو در بخش های بیمارستان

 

معاونت غذا ودارو :

تعداد داروخانه های تحت کنترل و نظارت معاونت غذا و دارو

9 داروخانه خصوصی : 6 داروخانه در فریمان  ، 1 داروخانه در قلندر آباد ،  1 عدد در سفید سنگ ، 1 عدد در فرهادگرد

علاوه براین داروخانه درمانگاه تامین اجتماعی و داروخانه بیمارستان حضرت زهرا(س)

بطور ماهانه و منظم بازرسی از داروخانه ها انجام شده و گزارش آن به معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال می گردد.

همچنین دستورالعمل های این معاونت به داروخانه ها ارسال و آموزش داده می شود.

در صورت بروز تخلفات دارویی توسط داروخانه ها و یا شکایات مردم از داروخانه ها، این واحد وظیفه بررسی، و در صورت لزوم برخورد با داروخانه خاطی را برعهده دارد.

ضوابط تاسیس و اداره داروخانه ها در منوی واحد موجود می باشد.

 

 معاونت بهداشتی:

در این معاونت داروهای مورد نیاز تعداد 9 مرکز بهداشت و 31 عدد خانه بهداشت تامین می گردد.

مکمل های مورد نیاز مادران باردار، کوکان و سالمندان تحت پوشش این مراکز هر سه ماهه تامین و توزیع می شود.

همچنین داخل مراکز نیز داروخانه سرپایی جهت تامین داروی نسخ بیمه روستایی وجود دارند.

هر سه ماه یکبار از فعالیت دارویی در این مراکز بازدید انجام می شود.

 

معاونت درمان :

بررسی اقلام و مقادیر داروهای مورد نیاز در بخش های بستری بیمارستان دولتی حضرت زهرا(س) فریمان و تامین آن ها بر عهده واحد دارویی می باشد.

همچنین نحوه نگهداری داروها در بیمارستان و چگونگی مصرف آنها توسط این واحد کنترل می گردد.

 


شماره تماس :05134624605