شبکه بهداشت و درمان فریمان

فرایندهای جاری واحدحسابداری

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مسئول واحد: حمید غفوری

کارشناسان:محمد خسروی،حسن مسبوقی،ملیحه حسین نژاد

شماره تلفن واحد:34630012

فرایندهای جاری دراین واحد عبارتند از: