آموزشی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  مطالب آموزشی کنترل عفونت  
  احتیاطات استاندارد  
  تزريقات ایمن  
  دستورالعمل های کنترل عفونت در بخش ها  
  دستورالعمل کنترل عفونت در آمبولانس ها  
  تمیزکردن و آلودگي زدائي وسائل و تجهیزات از ترشحات بیمار مانند خون  
  جدول طبقه بندي و معرفي انواع پسماندهاي بيمارستاني  
  دستورالعمل اجرایی مراقبت انفلوانزا و شبه انفلوانزا در سال 94  
  موازین کنترل عفونت در مراقبت بیماري تنفسی ناشی از آنفلونزاي فصلی انسانی  
  راهنمای مراقبت و مدیریت بالینی بیماری انفلوانزا در اورژانس بیمارستانی و بخش های بستری  
  شیوه نامه اجرایی اورژانس پیش بیمارستانی به منظور مقابله با بیماری آنفولانزای فصلی انسانی  
  دستورالعمل استفاده از ماسک N95  
  کرونا ویروس  
  تب کنگو  
  آخرین دستورالعمل درمان بیماران مبتلا به وبا  
  استفاده از دستکش  
  دستورالعمل نهایی کنترل عفونت در بخش های دیالیز  
  رعایت موارد تزریق ایمن  
  روش انجام پانسمان معمولی  
  نیدل استیک