اتاق عمل

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  اتاق عمل  
  مسئول بخش : حسن مرتضوی  
 

اتاق عمل بیمارستان در راهروی اصلی ساختمان قرار دارد .موقعیت فیزیکی ان در ضلع شرقی و بعد از بخش NICU میباشد.پرسنل در شیفت صبح حضوردارند و در شیفتهای عصرو شب بصورت آنکال میباشند.

در حال حاضر درصورت حضور متخصص زنان میانگین اعمال جراحی به 120 نفر در ماه میرسد که 40درصد اعمال جراحی عمومی و 60 درصد اعمال جراحی زنان میباشد.


 
 

جدول حضور متخصصین

نام تخصص روزهای حضور
دکتر مجید صفدری جراحی عمومی شنبه،دوشنبه،چهارشنبه،پنجشنبه،جمعه
دکتر علی یگانه جراحی عمومی یکشنبه،سه شنبه
دکتر امیرحسین فتحی بیهوشی هرروز
     


 
 

 اتاقهای عمل

نام تعداد وضعیت
اتاق عمل جراحی عمومی 1 فعال
اتاق عمل جراحی زنان 1 فعال
اتاق عمل جراحی چشم 1 غیرفعال

 

 
 

وضعیت نیروی انسانی

 
 
عنوان پست وضعیت استخدامی تعداد  
تکنسین اتاق عمل استخدام 4  
تکنسین اتاق عمل طرح 3  
تکنسین هوشبری استخدام 3  
تکنسین هوشبری طرح 4  
       

 

 
   شماره تماس : 05134621001