شبکه بهداشت و درمان فریمان

آموزش بهورزی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

 واحد آموزش بهورزی

مسئول واحد: محمد هدایت آبادی

شرح وظایف 

1- تعیین روستاهای دارای اولویت از نظر جذب و پذیرش بهورز

2- بررسی پستهای بلاتصدی بهورزی با حضور کارشناس مسئول بهورزی استان

3- اعلام نیاز و اولویت ها به مرکز بهداشت استان و پیگیری کسب مجوز با همکاری حوزه معاونت بهداشتی

4- توجیه برنامه در روستاهای اصلی وقمر خانه های بهداشت و جلب همکاری مردم ، شورای اسلامی ، معتمدان محلی و غیره از طریق مراجعه مستقیم مدیر ، مربیان و کارشناسان واحد گسترش مرکز بهداشت شهرستان

5- برقراری ارتباط با خانواده ها و جستجوی نفرات واجد شرایط برای ارائه خدمات بهداشتی درمانی و توجیه ارزش این خدمات

6- اطلاع رسانی در خصوص پذیرش بهورز بومی در روستاهای مورد نظر از طریق نشر آگهی در مساجد ، خانه بهداشت ، مراکز بهداشتی درمانی ، اماکن عمومی و غیره

7- جمع آوری مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام داوطلبان ، تنظیم پرونده و صدور کارت شرکت در جلسه آزمون

8- تائید بومی بودن و محل سکونت داوطلبان

9- اعلام اسامی پذیرفته شدگان برای ثبت نام و تکمیل پرونده در مرکز آموزش بهورزی

10- اجرای برنامه های آموزش عملی و کارآموزی پایه دوم و ترتیب حضور فعال و مستمر مربیان ( کارشناسان ستادی)در کلیه مراحل آموزشی

11- برگزاری آزمون های پایان پایه دوم

12- تشکیل کمیته پذیرش بهورز

13· برگزاری دوره های بازآموزی بهورزان با هماهنگی و مشارکت کارشناسان ستادی مرکز بهداشت شهرستان و برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی غیرحضوری بهورزان و آزمون فصلنامه بهورز.

14-همکاری با کارشناسان ستادی در اجرای برنامه های بازآموزی ، نوآموزی و بدو خدمت تیم سلامت

15- همکاری با مجله بهورز از طریق انجام نیازسنجی بهورزان و سایر کارکنان به منظور تعیین نیازهای آموزشی

16- مشارکت در تهیه مقالات ، جمع آوری مقالات و مطالب کارکنان ، مربیان و بهورزان جهت ارائه به رابط استانی فصلنامه بهورز

17-جمع آوری و جمع بندی فرمهای نظر سنجی در مورد موضوعات مجله بهورز جهت ارائه به رابط استانی فصلنامه بهورز و توزیع مجله آموزشی بهورز

18-برنامه ریزی و نظارت جهت برگزاری مراسم بزرگداشت روز بهورز ، انتخاب بهورزان و مربیان نمونه و اعلام نتایج به مرکز بهداشت استان

19- آموزش و صدور گواهینامه مهارت آموزی مراقبین سلامت( نیروهای حاشیه شهر)

·20- تشکیل شورای بهورزی با حضور رئیس مرکز بهداشت شهرستان و تلاش در جهت حل مشکلات مطرح شده توسط نماینده بهورزان.

21- تشکیل کمیته ارزشیابی بهورزان با حضور محترم رئیس مرکز بهداشت، مسئول حراست شبکه، مسئول واحد کارگزینی شبکه،مسئول واحد هماهنگی و گسترش شبکه، مسئول واحد آموزش بهورزی شهرستان.

22- برنامه ریزی و نظارت بر نحوه عملکرد بهورزان کلیه خانه های بهداشت به اتفاق تیم کارشناسی.

23- ارسال نتایج گزارش بازدید کارشناسان ستادی به حضور رئیس مرکز بهداشت شهرستان و پیشنهاد تشویق و تنبیه کارکنان