شبکه بهداشت و درمان فریمان

واحد بازآموزی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  واحد بازآموزی  
  مسئول واحد : سرکار خانم تکتم فرقانی
 
 

 

فعالیتهای واحد

 
 

      انجام نیازسنجی آموزشی کارکنان

         ثبت تقویم هفتگی دوره های آموزشی نیازسنجی شده ( تعیین تاریخ برگزاری دوره، تعیین مدرس، ثبت فراگیران  و تعیین ساعات برگزاری دوره )

         اطلاع رسانی زمان برگزاری دوره های آموزشی ( مجازی – حضوری )

         ثبت ارزشیابی دوره و استاد و نمرات بعد از پایان دوره

         دریافت اطلاعات پایان دوره و بایگانی

        بازدید از دوره های آموزشی حضوری

        ثبت دوره های خارج از سازمان کارکنان ( دوره های عمومی )

        برنامه ریزی و برگزاری دوره های نیروهای تبصره 4

 
 

 

شماره تماس :05134630118