شبکه بهداشت و درمان فریمان

واحد بهداشت مدارس فریمان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
   واحد سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس  
   مسئول واحد : تکتم فرقانی
 
 

معرفی واحد :

واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس از نظر تشکیلاتی در سطح وزارت بهداشت با واحد بهداشت خانواده ادغام ولی از نظر دانشگاهی واحدی مستقل است که طیف وسیعی از خدمات این واحد مربوط به گروه سنی 25-6 ساله می باشد .

دانش آموزان و معلمین محور اصلی برنامه های مدارس می باشند ایجاد نگرش و آگاهی مطلوب در این گروه نسبت به بهداشت، زمینه ساز ارتقاء آگاهی اجتماعی، اعتماد به نفس و مشارکت آنها و به تبع آن اقشار مختلف جامعه در سلامت و بهداشت است.
در نظام خدمات بهداشتی کشور ضمن تبین عوامل موثر بر سلامت مردم، اولویتها نیز تعیین می شود در این راستا جمعیت عظیم دانش آموزان و معلمین به عنوان مستعدترین و کارآمدترین نیروی انسانی شناخته می شوند که علاوه بر گرفتن خدمات می توانند در فعالیتهای بهداشتی نقش عمده ای رابرعهده بگیرد.
بنابراین مدارس می توانند در قالب یک واحد آموزشی و بهداشتی سازمان یافته به رسالت والای خود در برابر سلامت و سعادت جامعه عمل نمایند.

 
 

شرح وظایف:

  • تهیه و تدوین برنامه عملیاتی
  • بررسي وشناخت وضعيت موجود به منظور تعيين نيازها و اولويتها
  • جلب مشاركت ساير بخش هاي توسعه (درون و برون بخش) به منظور ارائه خدمات بهتر ( برگزاری جلسات کمیته و شورای سلامت مدارس )
  • نظارت بر انجام معاینات دانش آموزان پایه های اول هر مقطع ( ارزیابی مقدماتی و معاینات پزشکی دانش آموزان )
  • هماهنگی و نظارت بر ارزیابی سلامت دانشجویان جدیدالورود زیر 25 سال
  • اجرای طرح مدارس مروج سلامت
  • تدوين اجرا ، پايش وارزشيابي برنامه هاي آموزشي و تهيه متون آموزشي براي پرسنل و مربيان بهداشت
  • دريافت ،ثبت تجزيه و تحليل آمارهاي دريافتي از مراكز و ارسال پسخوراند مناسب
  • نظارت بر اجرای طرح های سلامت دانش آموزان ( طرح آهن یاری ، فلورایدتراپی ، طرح تغذیه رایگان در مناطق کم برخوردار ، طرح شیر مدرسه)
 
 
 شماره تماس :          14 -05134626111   داخلی208