شبکه بهداشت و درمان فریمان

واحد آموزش سلامت فریمان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 واحد آموزش سلامت

مسئول واحد : وجیهه هوشیاران


معرفی واحد:
 
آموزش سلامت آن بخش از مراقبت هاي بهداشتي است كه بر تأثير عوامل رفتاري بر سلامت تكيه نموده و با مردمي آغاز مي شود كه سالم بوده و علاقمند به توسعه معيارهاي سلامت فردي و اجتماعي هستند و به آنها در گسترش شيوه هاي زندگي مؤثر در حفظ و ارتقاي سلامت كمك مي كند. بنابراین آموزش بهداشت ، وظیفه حیاتی کارکنان بهداشتی و سایر کارکانان جامعه است که نقشی مهم در مراقبت های بهداشتی اولیه دارند و لازم به یادآوری است که بهداشت جهان فقط زمانی بهبود می یابد که مردم ، خودشان در برنامه ریزی ، اجرا و پرداختن به بهداشت و مسائل بهداشتی خودشان مشارکت نمایند .

با توجه به مطالب ذکر شده٬ واحد آموزش سلامت شهرستان فریمان در راستای هدف ارتقاءمشارکت جامعه جهت رسیدن به توسعه پایدار برنامه های خود از جمله اجرای طرح نیازسنجی سلامت ٬طرح توسعه محیطهای حامی سلامت ٬انجام طرحهای پژوهشی و استفاده از رسانه های اموزشی راهی را در پیش خواهد گرفت که انشاءا... با کمک خداوند و یاری مسئولین به این اهداف نائل گردد.

شرح وظایف:
  • هماهنگی جهت برگزاری جلسات آموزشی برای ارگانهای دولتی و غیردولتی
  • اجرای برنامه تعیین اولویت های بهداشتی شهرستان بر اساس نیازسنجی سلامت
  • تدوین برنامه بازدید ماهیانه از مراکز تحت پوشش
  • برگزاری کمیته رسانه ها
 

 

 شماره تلفن :            14 -05134626111