شبکه بهداشت و درمان فریمان

سلامت میانسالان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  واحدسلامت میانسالان
 
 

سلامت زنان ،سلامت نسل ها                                                        

شعارهفته ملی سلامت زنان در سال 1393: " سلامت زنان ،سلامت نسل ها "

سلامت زنان به معنای برخورداری از سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی با توجه به ويژگی های آنان در مراحل مختلف زندگی است. هدف از برگزاری هفته ملی سبا حساس سازی و اطلاع رسانی در خصوص اولويتهای سلامت زنان به کل جامعه می باشد. امسال شعار"سلامت زنان ، سلامت نسل ها "به عنوان شعار هفته ملی سلامت زنان انتخاب شده است .

اگرچه زنان ومردان مباحث مشترکی درامر سلامت دارند،امازنان بامشکلات ویژه ای ناشی از شرایط طبیعی وفیزیولوزیک خود روبرو هستند، که علل مهمی درمرگ ومیر وناتوانی زنان محسوب می شوند.یکی از این مشکلات ،دوره یائسگی یاسال های پایانی دوره باروری است که به دلیل کاهش استروژن ،مشکلات مضاعفی برای زنان ایجادمی نماید. زنان که غالبا تااین دوره باانرژی بسیار وبدون توجه به سلامت خودعمدتابه امور خانواده می پرداختند،ناگهان درپایان دوره باروری بامشکلات متعددی مواجه می شوند. به همین دلیل این دوره یک مقطع مهم درسلامت زنان است که بایدبا سیاستگزاری ،برنامه ریزی مناسب وبا رویکرد ارتقای سلامت ،سلامتی را به آنان برگرداند. 

در دو دهه اخير توسعه اجتماعي – اقتصادي منجر به تحولاتي در سلامت جامعه شده است .با وجود بهبودها و پيشرفت هاي مزبور ، بهداشت و سلامت زنان و در بعد رواني و روحي همچنان با مخاطراتي مواجه است .

مشكلات تغذيه به ويژه در مورد زنان باردار و شيرده ،‌ كم وزني در دختران شهري ، كم خوني و فقر آهن ، اختلالات ناشي از كمبود يد ،‌ شيوع چاقي ،‌ فشار خون بالا ، ديابت و پوكي استخوان باروري در سنين خطر ( زير 19 سال و بالاي 34 سال ) سقط جنين هاي غيرقانوني و غيراصولي عمده ترين مشكلات بهداشتي و سلامتي زنان است . اختلالات و آسيب هاي جسمي و رواني ناشي از بلوغ ،‌ زناشويي ،‌ سيكل ماهيانه ،‌ بارداري ،‌ زايمان و يائسگي و همچنين لطمات جسمي و روحي ناشي از آسيب هاي اجتماعي همچون : طلاق ،‌ اعتياد ، اقدام به خودكشي ، سقط جنين ، تجاوز به عنف و غيره نظام سلامت و بهداشت جسمي و رواني زنان را به خطر مي اندازد .

اهميت سلامت زنان را مي‌توان در دوعلت خلاصه كرد - سلامت جامعه در گرو سلامت خانواده و سلامت خانواده در گرو سلامت زن است. همچنین سلامت نسل آينده در گرو سلامت دختران جوان و سلامت مادران در دوران بارداري و شيردهي مي‌باشد.