شبکه بهداشت و درمان فریمان

واحدبهداشت محیط

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 

 

واحد بهداشت محیط وحرفه ای

 

 
 

پرسنل واحد :

عصمت ناصری :                              کارشناس مسئول بهداشت محیط و حرفه ای  

محمد مشعوف:                              کارشناس بهداشت محیط              

الهه بیگلریان :                                کارشناس بهداشت محیط                                               

عصمت ناصری :                             مسئول بهداشت حرفه ای                                                               
 
فرشته مرادزاده :                            کارشناس بهداشت محیط
 
عماد رمضانی:                               کارشناس بهداشت حرفه ای          

 
 
 

واحد بهداشت محیط

 
 

 

شرح وظايف و فعاليتهاي واحد بهداشت محيط

 • کنترل بهسازی و بهداشت مراکز تهيه، توزيع و فروش مواد غذايي، اماکن عمومي و اماکن بين راهي و ثبت اقدامات صورت گرفته در سامانه جامع بازرسی
 • كنترل آب آشاميدني مناطق تحت پوشش از نظر ميكروبي و شيميايي و به صورت متناوب و اطمينان از سلامت آب منطقه و اعلام نتايج به ارگانهاي مربوطه(سامانه جامع بازرسی)
 • كلرسنجي روزانه و ثبت آن در با قيد مشخصات ايستگاه كلرسنجي و اعلام نتايج به شبكه بهداشت و ارگانهاي مربوطه و در صورت لزوم گندزدايي آب؛
 • كنترل مواد غذايي و نمونه برداري از مواد غذايي مشكوك و ارسال آن به آزمايشگاه و معدوم نمودن مواد غذايي فاسد بر اساس دستورالعملهاي مربوطه و همچنین اجرای طرح ادغام مواد غذایی در روستا؛
 • اجراي طرح يكنواخت سازي ماده 13 مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي و اخذ مجوز تعطيل اماكن و مراكز از شبكه بهداشت و درمان جهت تعطيلي آنها؛
 • معرفي پيشه وران به آزمايشگاه و صدور كارت معاينه پزشكي جهت آنها طبق دستورالعملهاي صادره؛
 • بازديد از مدارس و مراكز آموزشي و مهد كودكها، استخرهاي شنا ، حمامهاي سونا و شناگاه های طبیعی ، آزمايشگاهها، مراكز بهداشتي درماني، مطب ها و بيمارستانها از نظر وضعيت بهداشت محيط ، از پاركها، ورزشگاهها، ترمينالها و تشكيل پرونده بهداشتي واعلام به سازمانها و مسئولين ذيربط و پيگيري تا حصول نتيجه مطلوب
 • بررسي كنترل فاضلاب، زباله، هوا، منابع آلوده كننده آنها در شهر و روستا و مكاتبه با ارگانهاي مربوطه؛
 • رسيدگي به شکايات در زمينه های مختلف بهداشتي؛مطابق سامانه190
 • سنجش يد در نمكهاي خوراكي يددار بطور روزانه و نمونه برداري از نمكهاي يد دار و ارسال به آزمايشگاه
 • مبارزه با حشرات و جوندگان ضمن بررسي كانونهاي آلوده و برآورد ميزان سم مورد نياز با توجه به ميزان آلودگي و نظارت بر سم پاشي توأم با آموزشهاي لازم و طعمه گذاري؛
 • اقدامات اضطراری هنگام وقوع بلايای طبيعي؛
 • بازديد از اماكن متبركه و مساجد طبق دستورالعملها مربوطه؛
 • بازديد از جايگاههاي پمپ بنزين و پيگيري نواقص مربوطه؛
 • كنترل بهداشتي اردوگاهها و زندانها جهت ساماندهي وضعيت بهداشتي آنها؛
 • شركت در طرحهاي ملي و كشوري جهت هماهنگي لازم براي پيشبرد اهداف بهداشتي؛
 • آموزش بهداشت جهت كليه رده ها توام با فعاليتهاي روزمره به طور چهره به چهره؛
 • کنترل و بهداشت پرتوها.
 • نظارت بر دفع بهداشتي زباله
 • نظارت بر فعاليتهای آموزشگاه های صنوف؛
 • اجرای پروژه شهر سالم؛
 • راهنمايي و آموزش مردم و جلب مشاركت عمومي و همكاريهاي بين بخشي در زمينه اجراي پروژه هاي شهر سالم؛
 • اجرای طرح بسيج سلامت نوروزی؛
 • نظارت بر احداث و بهسازی توالتهای روستایی و افزایش میزان دسترسی خانوارهای روستایی به توالتهای بهداشتی..
 • نظارت بر جمع آوری و اتلاف سگهای ولگرد
 • جمع آوري اطلاعات و آمار مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي، آب آشاميدني و تأسيسات آب و فاضلاب و ... و تكميل فرمهای مربوطه و فرآبر آماری
 • پیگیری و نظارت برنحوه فعالیت آموزشگاه بهداشت عمومی اصناف
 
 
 

واحد بهداشت حرفه ای

 
                                                           

بنا بر تعاریف ، بهداشت حرفه ای علمی است که در آن هدف شناسایی، ارزیابی ، ارزشیابی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار می باشد .

این علم با تکیه بر پیشگیری در پی حذف یا کاهش عوامل زیان آور محیط های مختلف کاری می باشد .

همانطور که از تعریف بر می آید تمرکز این علم بر روی عوامل زیان آور محیط کار و اتخاذ مراحل ذیل به منظور حذف و کنترل آنها می باشد.

 

     
            

از جمله طرحهای در دست اقدام در مرکز بهداشت شهرستان در این زمینه طرحهای ذیل می باشند :

          1- برنامه بازرسی هدفمند:

هدف از اجرای این برنامه ؛ بازرسی از صنایع شهرستان براساس اولویت مخاطرات بهداشتی موجود در آنها وکنترل آنها می باشد.ثبت فعالیتهای انجام گرفته در سامانه جامع بازرسی با هدف دسترسی بهنگام ؛ از ارکان این برنامه میباشد.

          2- طرح مقابله با صدا در صنعت :

هدف از این طرح اندازه گیری و تعیین مقدار میزان صدا در صنایع دارای عامل زیان آور صدا و تعیین میز ان شاغلین در معرض و نیز ارائه روشهای کنترلی در این زمینه می باشد .

          3- طرح ارزیابی روسنایی محیط کار :

هدف از این طرح نیز اندازه گیری میزان روشنایی صنایع دارای روشنایی نامطلوب و تعیین میزان شاغلین در معرض و ارائه روشهای بهبود وضعیت روشنایی در صنایع مربوطه می باشد .

4 - اجرای طرح بهداشت حرفه ای در صنوف و مشاغل شهری :

از آنجا که کارگاههای کوچک شهری در حد قابل توجهی از جمعیت شاغل را در خود جای می دهند و از طرفی به دلیل کثرت و پراکندگی و نبود سیستم منسجم بهداشت حرفه ای اکثر شاغلین این طرح در معرض حوادث و بیماریهای ناشی از کار می باشند اجرای این طرح از ابتدای سال 86 در دستور کار مرکز بهداشت شهرستان فریمان قرار گرفت .

5- بررسی تقاضای مشاغل سخت و زیان آور شاغلین

6- بررسی شکایات در زمینه وجود عوامل زیان آور در محیط کار

7- اجرای طرح انجام معاینات غربالگری شاغلین :

با توجه به روند تدریجی بروز بیماریهای ناشی از کار و عدم درمان قطعی این بیماریها پس از بروز ،
انجام معاینات غربالگری شاغلین در سطوح معاینات بدو استخدام ، معاینات ادواری ، معاینات اختصاصی
و... در دستور کار مراکز بهداشت شهرستانها قرار گرفته است .

          8- بررسی کاستیهای موجود در زمینه مشکلات بهداشت حرفه ای در صنایع تحت پوشش و منطقه و برنامه ریزی به منظور رفع این کاستیها

          9- انجام برنامه بهداشت حرفه ای در کشاورزی

         10- برنامه ریزی جهت تکمیل پروفایل ایمنی مواد شیمیایی مورد استفاده در صنایع شهرستان

هدف از اجرای این طرح کنترل ریسک مخاطرات ناشی از مواد شیمیایی مختلف در صنایع تحت پوشش می باشد .

        11- ایجاد تشکیلات بهداشت حرفه ای در صنایع شهرستان:

این تشکیلات به فراخور بعد جمعیتی هر یک از صنایع تحت پوشش شامل ایستگاه بهگر ، خانه های بهداشت کار ، کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار و مراکز بهداشت کار می باشند که هر یک ارایه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای در سطوح خاص می باشند .

       12- اجرای طرح ممنوعیت استفاده از آزبست و مقابله با آزبستوزیس

       13- اجرای طرح کنترل مخاطرات سیلیس در محیط کار و مقابله با سیلیکوزیس

       14- اجراي طرح بهداشت قاليبافان ( طرح بقا)

با توجه به وجود كارگاههاي قاليبافي سنتي در كشور و نظر به عوامل زيان آور موجود در اين دسته از كارگاهها و از سويي قرار گرفتن كارگاههاي مذكور در مناطقي كه فاقد تشكيلات بهداشت حرفه اي مناسب مي باشد ، طرح بهداشت قاليبافان جهت ارتقاي سطح سلامت شاغلين كارگاههاي مذكور در دستور كار مراكز بهداشت قرار گرفته است .

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
   شماره تلفن واحد : 05134630118