شبکه بهداشت و درمان فریمان

واحد بهداشت دهان و دندان فریمان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

واحد دهان و دندان

 
 

مسئول واحد : دکترزهرا مرادی

 
 

شرح وظایف مسئول واحد:

          •  تدوین برنامه عملیاتی

          • اجرای طرح های استانی و کشوری درحیطه دهان و دندان( آموزش مربیان مهد کودک جهت معاینه دهان و دندان، انجام فلوراید تراپی جهت کودکان پیش دبستانی و....)

          • برنامه ریزی و تهیه جدول زمان بندی جهت بازدید از مراکز بهداشتی، خانه ها و پایگاه های بهداشت، مدارس، مهدکودک هاو تکمیل چک لیست مربوطه و پیگیری جهت رفع نکات منفی مشاهده شده

         • کسب اطلاع از وضعیت دقیق مراکز بهداشتی درمانی از نظر نیرو، تجهیزات و مواد مصرفی به صورت مداوم

         • پیگیری تعمیرات و نگهداری تجهیزات دندانپزشکی

 

 
 

 فعالیتهای انجام شده در سال 1394

برگزاری جلسه آموزشی سلامت دهان و دندان  جهت کاردانان بهورزان و مراقبان سلامت در تاریخ 94/6/18

برگزاری جلسه آموزشی طرح تحول سلامت دهان و دندان جهت بهورزان و مراقبان سلامت درتاریخ 4 مهر ماه

آغاز طرح معاینه و فلوراید تراپی مرحله اول دانش آموزان ابتدایی

اطلاع رسانی به مدارس و توزیع  رضایت نامه ها و وارنیش فلوراید

برگزاری جلسه آموزشی سلامت دهان و دندان جهت مربیان بهداشت

 
   شماره تماس : 05134626111  داخلی 208