واحد آموزش بیمارستان

 

 

واحد آموزش

 

سوپروایزور آموزشی: فاطمه عباسی

کارشناس ارشد پرستاری سالمندی

 اهداف:

افزایش توانمندی علمی نیروی انسانی

افزایش رضایت کارکنان و مراجعی

بهبود کیفیت مراقبت از بیمار 

 
 


شرح وظایف

1.     تعیین اهداف آموزشی ( کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت)

2.     تعیین نیازهای آموزشی

3.     اولویت بندی نیازهای آموزشی

4.     تدوین برنامه های آموزشی مستمر درقالب تقویم آموزشی

5.     اجرای برنامه های آموزشی با همکاری و مشارکت سایر گروهها

6.     نظارت بر حسن اجرای دوره های آموزشی

7.     تهیه و بازبینی ابزار مناسب ارزیابی ( چک لیست) عملکرد پرسنل

8.     همکاری و مشارکت با رابطین آموزشی بخشها و کنترل واحدها جهت نیاز سنجی آموزشی

9.     تهیه پمفلت و جزوات آموزشی

10. ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه خدمات

11. ارزیابی اثر بخشی آموزشهای انجام شده

 

 
 


تلفن: 05134621008


 

منوی اصلی

بازديدكنندگان

امروز: 27
ديروز:15
اين هفته: 102
هفته‌ي گذشته: 426
اين ماه: 1062
ماه گذشته: 3027
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1

دعوت به همکاری