واحد امور آزمایشگاه ها

 

 

  

 واحد امور آزمایشگاه ها

  کارشناس مسئول واحدآقای مهدی مشعوف

واحد امور آزمايشگاههاي مرکز بهداشت شهرستان فریمان زيرمجموعه حوزه معاونت بهداشت  شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریمان بوده که تعداد 6 آزمايشگاه تشخيص طبي در مراکز بهداشتی درمانی شهید اعتباری،سنگ بست ، فرهادگرد ، زرکک ، قلندرآباد و سفیدسنگ را تحت پوشش نظارتي دارد. رسالت اصلي اداره امور آزمايشگاهها ارتقاء سطح كيفي و كمي خدمات آزمايشگاهي مي باشد كه با نگرش به اهداف زيربه اجرا در مي آيد:

1- برنامه ریزی پیگیری  و نظارت مستمر بر آزمایشگاههای مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی

2- پیگیری و راه اندازی آزمایشگاههای جدید بر اساس طرح گسترش شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریمان

3- تدوین برنامه خرید و توزیع مواد مصرفی و ملزومات مود نیازآزمایشگاهها ی مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان فریمان

4- نظارت وپایش فرایند انجام کنترل کیفی بخشهای مختلف آزمایشگاه های مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان فریمان

5- جمع آوری و تجزیه وتحلیل آمارفعالیتهای آزمایشگاهها و ارائه پس خوراند به سطوح محیطی

6- نظارت بر تنظیم قراردادهای خرید تجهیزات و مواد مصرفی آزمایشگاهها

7- مدیریت نیروی انسانی آزمایشگاهها با هماهنگی ریاست مرکز بهداشت شهرستان

8- برگزاری کمیته های تخصصی با همکاری کارشناسان مربوطه در راستای ارتقاء کیفیت آزمایشگاهها

9- مدیریت بحران و نقش آزمایشگاهها در شرایط وقوع حوادث غیر مترقبه وبروز اپیدمی و غیره

بخصوص گروههای هدف 

 10- سهولت دسترسي وارائه  خدمات آزمايشگاهي جهت تمامي افراد جامعه


لیست آزمایشات قابل پذیرش  در آزمایشگاههای مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان فریمان

FBS

GCT

CBC

BG/RH

UREA

CREAT

ESR

Indirect Coombs

CHO

TG

HB-A1C

HB A2

URIC.A

HDL

Retic

Hct/Hb

SGPT

LDL

HBS - AG

HIV-AB

SGOT

CA

Anti Hbs

HCV - AB

ALP

P

A.S.O

C.R.P

K

NA

RF

V.D.R.L

2HPP

GTT

WRIGHT

C.WRIGHT

IRON

TIBC

2ME

WIDAL

BILI(T&D)

 

میکوبیولوژی آب

Free T4

U/A

G.T

T3

T3 UP

S/E

SCOTCH . T

T4

TSH

BK

LISHMAN

BHCG

BHCG TITER

URINE.C

STOOL.C

TLC

MOR

Malaria

ELTOR

AMP

METAMP

 

 
 

تلفن واحد :  14-05134626111

نمابر :  05134624604

 

 

بازديدكنندگان

امروز: 29
ديروز:48
اين هفته: 181
هفته‌ي گذشته: 1207
اين ماه: 1797
ماه گذشته: 2064
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1

نوبت دهی اینترنتی